Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2012