Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2013