Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec obce