Záměr obce Dyjákovice v oblasti školství

Obec Dyjákovice má přes 900 obyvatel, leží v lokalitě Podyjí mezi Znojmem a Hevlínem. Je příhraniční obcí.

Je v lokalitě, kde je síť škol poměrně hustá i přesto, že počet dětí klesá. Škola je spádovou školou, do které jezdí děti z okolních vesnic. Nabízí se však možnost využití školní budovy v době mimo vyučování.

Proto obec Dyjákovice má záměr, že by se ve školní budově vybudovalo Školní vzdělávací centrum pro občany z okolí, zázemí pro firmy, které by mohli ve škole provádět různá školení. Vzhledem k velké nezaměstnanosti v okolí by se budova dala využít i pro rekvalifikační kurzy. V neposlední řadě je záměrem obce vybudovat moderní školu, technicky vybavenou na úrovni, aby bylo možno žáky vzdělávat moderněji a kvalitněji. Mohly by se vybudovat i prostory pro vzdělávání nadaných žáků, žáků se specifickými poruchami učení, odborné učebny.

Budova školy je v provozu schopném stavu, ale pro záměr obce vyžaduje částečnou rekonstrukci. Především by bylo nutné vybudovat nové učebny, které je možné umístit na půdě školy jako půdní vestavbu. K tomu je potřeba vybudovat kompletní sociální zázemí, zázemí pro tvorbu rychlého občerstvení, WC, popř. sprchy, samozřejmostí je vybudování elektrických sítí, rozvody vody, rozvody topení,..Vzhledem ke vhodné poloze školy je možné využití solárních panelů na střeše školy. Zároveň by bylo možné provést repasaci stávající počítačové sítě a obnovu a rozšíření počítačové učebny. Provést rozvod sítě po celé budově školy, hlavně ve Školním vzdělávacím centru, aby zajistila co největší univerzálnost využití jednotlivých učeben.

V neposlední řadě je možnost provést opravu a rekonstrukci tělocvičny školy. A to stejným záměrem Školního vzdělávacího centra v oblasti sportovních aktivit. Zde by bylo nutné vybudovat kompletní sociální zařízení, šatny, částečně (dle stavebních možností) provést rozšíření tělocvičny. Máme již nyní nabídky od sportovních klubů na využití tělocvičny. Vzhledem k tomu, že tělocvična nemá právě ono sociální zařízení, jsou to nabídky pouze krátkodobé nebo jednorázové akce.

Jaroslava Němcová
starostka obce