Základní škola

Základní škola, Dyjákovice, okres Znojmo

je příspěvkovou organizací zřízenou obcí Dyjákovice dne 1. ledna 2003. Sdružuje základní školu a družinu. Škola má hlavní budovu a 2 odloučená pracoviště – budovu 1. stupně a budovu školní družiny.
více...

Historické ohlédnutí

První zmínky o škole v Dyjákovicích se objevují v kronice obce Dyjákovice, a to z let 1768–1817. V této době se vyučovalo ve staré budově, která nevyhovovala školním účelům, a tak byla roku 1817 postavena nová škola. Jednalo se o trojtřídní školu. Tato byla roku 1873 zbořena a nákladem obce postavena r. 1874 nová škola. Roku 1881 se stala škola čtyřtřídní a od roku 1889 pětitřídní.
více...

Současnost

V roce 1990 se stává ředitelem pan Mgr. Malina Miloslav. V devadesátých letech probíhá oprava fasád obou budov, za provozu školy se mění podlahy ve třídách a na chodbách se pokládá dlažba, oprava tělocvičny, elektroinstalace v kotelně, zvonění, opravy hromosvodů.
více...

Z činnosti ZŠ Dyjákovice

ZŠ Dyjákovice je od ledna 2003 samostatným právním objektem. Do školy chodí žáci z Dyjákovic a okolních obcí – Hrádku, Velkého Karlova, Křídlůvek a Valtrovic.
více...