Obecní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 3/2015

o místním poplatku s účinností od 1.1.2016
více...

Příloha č. 1 - Obecně závazná vyhláška 2/2012

stanovení poplatku za PDO za rok 2016
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 2/2012 - příloha 1

výše poplatku za PDO s účinností od 1.1.2014
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 2/2012

o místním poplatku s účinností od 1.1.2013
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 1/2012

kterou se zrušuje OZV 2/2010
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 1/2010

o místních poplatcích
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 1/2009

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 01/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 1/2008

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 01/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 1/2007

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 01/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice 1/2006

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 01/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 2/2005

kterou se zrušuje vyhláška č. 14/93 - dodatek II, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 1/2005

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 1/2004 a 2/2004, o místních poplatcích.
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 2/2004

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 1/2004, o místních poplatcích
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 1/2004

o místních poplatcích
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 1/2003

Požární řád obce
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 2/2002

kterou se vydává ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 3/2001

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 2/2001

Územní plán obce Dyjákovice.
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 4/98

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/98 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 1/98

o místním polatku za provozovaný výherní hrací přístroj
více...

Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č. 1/95

O čistotě životního prostředí, ochraně přírody a krajiny
více...