Rozpočet obce Dyjákovice pro rok 2008

Rozpočet obce Dyjákovice pro rok 2008
Druh příjmů
Daňové příjmy

7 495 700 Kč

Nedaňové příjmy

648 400 Kč

Kapitálové příjmy

101 000 Kč

Dotace

643 900 Kč

Financování

5 566 300 Kč

Financování -úvěr kanalizace - vratka

5 500 000 Kč

Příjmy celkem

19 955 300 Kč

Druh výdajů 
Silnice – komunikace25 000 Kč
Pitná voda168 500 Kč
Kanalizace1 301 300 Kč
Mateřská škola647 400 Kč
Základní škola4 358 700 Kč
Knihovna39 600 Kč
Kronika18 000 Kč
Kulturní dům90 600 Kč
Záležitosti kultury - SOZ43 000 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce25 000 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost45 000 Kč
Dětské hřiště160 000 Kč
Zdravotní středisko328 900 Kč
Bytové hospodářství80 000 Kč
Veřejné osvětlení328 000 Kč
Pohřebnictví8 000 Kč
Výstavba inženýrských sítí, plynofikace421 100 Kč
Územní rozvoj42 100 Kč
Péče o majetek obce523 200 Kč
Sběr a svoz nebezpečného odpadu20 000 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu447 000 Kč
Sběr a svoz velkoobjemového odpadu12 100 Kč
Veřejné prostranství142 300 Kč
Požářní ochrana34 100 Kč
Zastupitelstvo obce899 600 Kč
Činnost místní správy1 704 800 Kč
Obecné výdaje z finančních operací23 000 Kč
Ostatní finanční operace321 000 Kč
Pojistné majetku na živelné pohromy22 000 Kč
Rezervy jinde nespecifikované1 620 100 Kč
Financování555 900 Kč
Financování - úvěr kanalizace - vratka5 500 000 Kč
Výdaje celkem19 955 300 Kč