Rozpočet obce Dyjákovice pro rok 2010

Příjmy
Daňové příjmy                7 576 800 Kč
Nedaňové příjmy                   815 900 Kč
Kapitálové příjmy                   100 000 Kč
Dotace                   845 400 Kč
Financování                2 765 800 Kč
Celkové příjmy              12 103 900 Kč
Výdaje
Silnice-komunikace                     40 000 Kč
Pitná voda                   168 500 Kč
Kanalizace                1 240 000 Kč
Mateřská škola                   790 900 Kč
Základní škola                1 059 000 Kč
Knihovna                     23 100 Kč
Kronika                     18 000 Kč
Obnova kulturních památek                   110 000 Kč
Kulturní dům                     82 900 Kč
Záležitosti kultury                     44 000 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce - hřiště,aj.                     26 700 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost                     45 000 Kč
Dětské hřiště                       3 000 Kč
Bytové hospodářství                2 204 700 Kč
Nebytové prostory - zdravotní středisko                   455 400 Kč
Veřejné osvětlení                   215 000 Kč
Pohřebnictví                     52 200 Kč
Výstavba inženýrských sítí - plynofikace                   201 800 Kč
Územní rozvoj                     28 900 Kč
Péče o majetek obce                   161 000 Kč
Svoz nebezpečného odpadu                     20 000 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu                   503 000 Kč
Sběr a svoz velkoobjemového odpadu                     19 000 Kč
Veřejné prostranství                   167 200 Kč
Požární ochrana - hasiči                     29 200 Kč
Zastupitelstvo obce                   947 500 Kč
Činnost místní správy                1 609 800 Kč
Obecné výdaje z finančních operací                     20 000 Kč
Pojistné majetku na živelné pohromy                     31 000 Kč
Ostatní finanční operace                   110 000 Kč
Rezervy jinde nespecifikované                1 131 700 Kč
Financování                   545 400 Kč
Výdaje celkem              12 103 900 Kč
Rozpočet schválen 21. 4. 2010 v paragrafech rozpočtové skladby