Rozpočet obce Dyjákovice pro rok 2006

Druh příjmů
Daňové příjmy6 754 500 Kč
Nedaňové příjmy516 600 Kč
Kapitálové příjmy50 000 Kč
Dotace626 300 Kč
Financování5 099 900 Kč
Příjmy celkem13 047 300 Kč
 
Druh výdajů
Silnice – komunikace325 000 Kč
Pitná voda114 500 Kč
Kanalizace2 569 700 Kč
Mateřská škola753 400 Kč
Základní škola1 014 300 Kč
Knihovna40 000 Kč
Kronika18 000 Kč
Kulturní dům247 600 Kč
Obnova kulturní památky50 000 Kč
Sbor pro občanské záležitosti40 000 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce30 000 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost15 000 Kč
Zdravotní středisko355 400 Kč
Bytové hospodářství65 200 Kč
Veřejné osvětlení161 000 Kč
Pohřebniství9 000 Kč
Výstavba inženýrských sítí, plynofikace321 700 Kč
Územní rozvoj62 100 Kč
Sběr a svoz nebezpečného odpadu18 000 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu388 800 Kč
Sběr a svoz velkoobjemového odpadu10 000 Kč
Veřejné prostranství297 200 Kč
Požářní ochrana82 100 Kč
Zastupitelstvo obce821 700 Kč
Činnost místní správy1 581 800 Kč
Obecné výdaje z finančních operací25 000 Kč
Ostatní finanční operace300 000 Kč
Pojistné majetku na živelné pohromy22 000 Kč
Rezerva kanalizace II. etapa1 948 800 Kč
Financování1 360 000 Kč
Výdaje celkem13 047 300 Kč