Rozpočet obce Dyjákovice pro rok 2007

Druh příjmů
Daňové příjmy
7 093 900 Kč
Nedaňové příjmy
576 300 Kč
Kapitálové příjmy
50 000 Kč
Dotace
573 700 Kč
Financování
8 776 300 Kč
Příjmy celkem
17 070 200 Kč
  
Druh výdajů
 
Silnice – komunikace
25 000 Kč
Pitná voda
114 500 Kč
Kanalizace
6 710 300 Kč
Mateřská škola
625 400 Kč
Základní škola
1 028 300 Kč
Knihovna
39 600 Kč
Kronika
18 000 Kč
Kulturní dům
132 800 Kč
Obnova kulturní památky
25 000Kč
Sbor pro občanské záležitosti
28 000 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce
26 200 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost
30 000 Kč
Zdravotní středisko
331 400 Kč
Bytové hospodářství
76 600 Kč
Veřejné osvětlení
150 000 Kč
Pohřebnictví
13 000 Kč
Výstavba inženýrských sítí, plynofikace
287 700 Kč
Územní rozvoj
42 100 Kč
Péče o majetek obce
15 000 Kč
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
18 000 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu
447 000 Kč
Sběr a svoz velkoobjemového odpadu
11 000 Kč
Veřejné prostranství
227 300 Kč
Požární ochrana
42 100 Kč
Zastupitelstvo obce
872 100 Kč
Činnost místní správy
1 748 000 Kč
Obecné výdaje z finančních operací
26 000 Kč
Ostatní finanční operace
600 000 Kč
Pojistné majetku na živelné pohromy
22 000 Kč
Rezerva kanalizace II. etapa
1 289 900 Kč
Rezerva financí
1 087 400 Kč
Financování
960 500 Kč
Výdaje celkem
17 070 200 Kč