Rozpočet obce Dyjákovice pro rok 2009

Příjmy
Daňové příjmy        6 839 300 Kč
Poplatky z vybraných činností           530 800 Kč
Daň z nemovitostí        1 086 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti           700 800 Kč
Dotace           844 800 Kč
Kapitálové z prodeje           100 000 Kč
Financování - zůstatek, úvěr        3 884 100 Kč
Celkové příjmy      13 985 800 Kč
Výdaje
Komunikace             20 000 Kč
Pitná voda           278 500 Kč
Kanalizace        1 217 700 Kč
Mateřská škola           803 900 Kč
Základní škola        1 059 000 Kč
Knihovna             23 100 Kč
Kronika             18 000 Kč
Kulturní dům           105 600 Kč
Sbor pro občanské záležitosti             59 300 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce             29 100 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost             45 000 Kč
Dětské hřiště               4 000 Kč
Bytové hospodářství        2 213 300 Kč
Zdravotní středisko           407 700 Kč
Veřejné osvětlení           215 000 Kč
Pohřebnictví             52 000 Kč
Plynofikace           388 000 Kč
Územní rozvoj             28 900 Kč
Péče o majetek obce           189 000 Kč
Svoz nebezpečného odpadu             20 400 Kč
Svoz komunálního odpadu           474 600 Kč
Svoz ostatního odpadu             19 000 Kč
Veřejné prostranství           200 700 Kč
Hasiči             31 600 Kč
Zastupitelský orgán        1 006 000 Kč
Místní správa        1 738 200 Kč
Poplatky za vedení účtu             22 000 Kč
Pojištění jinde nespecifikované             30 100 Kč
Finanční vypořádání - vratka dotace volby                  200 Kč
Daň právnických osob za obec             80 000 Kč
Rezervy financí - kanalizace        1 289 900 Kč
Rezervy financí - jiné výdaje a kanalizace        1 352 400 Kč
Financování           563 600 Kč
Celkové výdaje      13 985 800 Kč
Rozpočet schválen 17. 4. 2009 v paragrafech rozpočtové skladby