Vítání nových občánků

Slavnostní přivítání nových občánků do života probíhá každoročně v zasedací místnosti na obecním úřadě. Tento obřad je doplněn vystoupením dětí z místní mateřské a základní školy. Po slavnostním projevu starosty obce následuje zápis do pamětní knihy obce.


V neděli 13.4. 2014 jsme slavnostně přivítali do života osm  nových občánků.

Fotografie z vítání najdete zde.

Všem rodičům a dětem přejeme do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a spokojenosti

SPOZ při Obecním úřadu v Dyjákovicích


Fotografie z dřívějších vítání občánků: 

15. listopadu 2009

26. dubna 2009

18. dubna 2010

19.února 2011

11.června.2011

28.1edna 2012

17.3.2012

2.2.2013