Setkání seniorů - ohlédnutí

V pátek 28. února 2014 proběhlo v kulturním domě tradiční setkání seniorů.

Úvodního slova se ujal pan místostarosta Josef Gajdošík, který všechny přítomné přívítal.

O kulturní část se postaraly děti mateřské školy, školní družiny i druhého stupně ZŠ.

K poslechu přišli zahrát Mužáci z Tasovic a k tanci potom paní Valihrachová.

Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli na organizaci akce.


Fotografie z minulých setkání