Úřední deska

Zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Typ dokumentu: Svazek obcí Dyje
Číslo jednací: 2017
Datum vyvěšení: 21.12.2017
Datum sejmutí oznámení: 29.04.2019Připojené dokumenty:

U1410_SOD.pdf (348 kB)