Úřední deska

Pronájem pozemku p.č. 9266/1

Typ dokumentu: Zveřejnění záměru
Číslo jednací: 2019
Datum vyvěšení: 04.03.2019
Datum sejmutí oznámení: 20.03.2019Připojené dokumenty:

U1531_Zamer.pdf (492 kB)