Aktuality

Školní rok 2020 – 2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 v 7.50 na školním hřišti.

Z důvodu dodržení protiepidemických opatření nebude povolen vstup rodičů do tříd. Ředitel školy uděluje výjimku pouze zákonným zástupcům žáků 1. třídy, kteří své dítě budou do školy doprovázet. Ti se budou držet pokynů třídní učitelky a dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Vstup ostatních rodičů do školních budov I. a II. stupně a školní družiny bude omezen a povolen pouze na základě telefonického rozhovoru.

Podkategorie