Obecní Úřad

Platné vyhlášky: 

 Zrušené vyhlášky: 

            Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č.5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromážďování sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 

            Obecně závazná vyhláška obce Dyjákovice č.1/2019 o místním poplatku z pobytu 

Odkazy

 

mvs logo