Úřad městyse

2024

Veřejnoprávní smlouva č.1/2024

Veřejnoprávní smlouva č.2/2024

Smlouva o dílo č.1/2024

Smlouva o dílo č.2/2024

Smlouva o dílo č.3/2024

Smlouva o dílo č.4/2024

Smlouva o dílo č. 03/2024 naše č. 05/2024

Smlouva o dílo č. 6/2024

Smlouva o dílo naše č. 7/2024

Příkazní smlouva č. 1/2024

 

 

2023

Smlouva o zápůjčce z rozpočtu Obce Dyjákovice - MAS Hrušovansko, z.s.

Smlouva o spolupráci s meridian Nová Energie s.r.o.

Kupní smlouva - Nádoby na tříděný odpad č. 1/2023

Smlouva o dílo č.2/2023

Smlouva o dílo č. 3/2023

Smlouva o dílo č. 4/2023

Smlouva o dílo č.5/2023

Příkazní smlouva č. 6/2023

Příkazní smlouva č. 7/2023

Příkazní smlouva č. 8/2023

Veřejnoprávní smlouva č.1/2023

Veřejnoprávní smlouva č.2/2023

 

2022

Příkazní smlouva č.6/2022

Smlouva č. 1/2022 o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Smlouva o vkladu majetku č. 2/2022

Smlouva o dílo č. 13/2022 naše 5/2022

Smlouva o dílo č. 12/2022 naše 4/2022

Smlouva o dílo č. 22DESMLZ-002 naše 1/2022

Smlouva o dílo č. 1/2022 naše 2/2022

Smlouva o dílo č. 22/2022 naše 3/2022

Veřejnoprávní smlouva č.1/2022

Veřejnoprávní smlouva č.2/2022

Kupní smlouva - Dopravní automobil 

2021

Smlouva o dílo č. 1/2021

Smlouva o dílo č. 2/2021

Veřejnoprávní smlouva č.1/2021

Veřejnoprávní smlouva č.2/2021 

Veřejnoprávní smlouva č.3/2021

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.9/2020

Autorská smlouva č.01/2021

 

2020

Smlouva o dílo - naše č.1/2020 - přík.sml. 17022020

Smlouva o dílo č.2/2020

Smlouva o dílo č.3/2020

Smlouva o dílo č.4/2020

Smlouva o dílo č.5/2020

Smlouva o dílo č.S21-034-0070 - naše č.6/2020

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. S21-034-0070 - naše č. 6/2020

Smlouva o dílo č. S21-034-0143 naše č.8/2020

Smlouva o dílo č.9/2020

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2020 

Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě č.1/2020

Veřejnoprávní smlouva č.2/2020 

Příkazní smlouva č.7/2020

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.S21-034-0070 naše č.6/2020

Smlouva o prodeji privatizovaného majetku č.049/2020

Příkazní smlouva - naše č. 10/2020 

Příkazní smlouva - naše č. 11/2020

Dodatek k příkazní smlouvě č.3/2019 

 

 

2019

Smlouva o dílo č.1/2019

Smlouva o dílo č.2/2019 

Smlouva o dílo č.3/2019 oprava MLK 

Smlouva o dílo č.4/2019

Smlouva o dílo č.5/2019

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.5/2019

Smlouva o dílo č.6/2019

Smlouva o dílo č.7/2019

Smlouva o dílo č. 8/2019

Smlouva o dílo  č. 9/2019, změna územního plánu

Smlouva o dílo č. 10/2019

Smlova o dílo-naše č. 11/2019 - přík. sml. 3/19

Smlouva o dílo - naše č.12/2019 

Smlouva o dílo č. 13/2019

Smlouva o dílo č. 14/2019

Veřejnoprávní smlouva č.1/2019 

Veřejnoprávní smlouva č.2/2019 

Veřejnoprávní smlouva č. 3/2019

 

 

 

Odkazy

 

mvs logo

mvs logo

mvs logo

banner klesti

banner klesti