O městysi

Obec Dyjákovice

Dyjákovice jsou poprvé připomínány v roce 1224.

Ve 14. století náležely k lénu olomouckých biskupů v Modřicích, před rokem 1390 se dostaly do rukou bítovským Lichtenburkům. Další majitelé Šelmberkové je drželi do konce 15. století. Po pánech z Boskovic a Pernštejna je získal v roce 1492 Jindřich z Lipé k Moravskému Krumlovu. Tam náležely až do zrušení patrimoniální správy (1848) Údajně počátkem 90. let 19. století ( 1882) byly Dyjákovice povýšeny na městečko, znak však nezískaly. V roce 1599 si Dyjákovice pořídily pečeť o průměru 30mm, doloženou roku 1749, v jejímž pečetním poli je renesanční štít, v něm uprostřed křížem od levého spodního rohu k pravému a naopak dvě sukovité větve, při pravém a levém okraji štítu mírně dovnitř prohnuté dvě ryby hlavou nahoru.

Není zřejmé, že by pečetní znamení Dyjákovic bylo užíváno v barvách, je však pravděpodobné, že štít mohl být zlatý, ostrve černé, kapři červení. V takovém případě by ostrve ve zlatém poli připomínaly pány z Lipé, červení kapři pak pány z Lichtenburka (páni z Lipé měli v klenotu kapra zlatého, páni z Lichtenburka kvůli odlišení červeného) Znak a prapor byl obci přidělen v roce 2002.

Čerpáno z knihy Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček a ze Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu obce Dyjákovice – heraldik Miroslav Pavlů.

Odkazy

 

mvs logo

mvs logo

mvs logo

banner klesti

banner klesti