ZŠ Dyjákovice je od ledna 2003 samostatným právním objektem. Do školy chodí žáci z Dyjákovic a okolních obcí – Hrádku, Velkého Karlova, Křídlůvek a Valtrovic.

Provoz školy je zajišťován ve dvou školních budovách. 
Školní družina má učebnu v budově mateřské školy. Mateřská škola provozuje školní jídelnu, kde se naši žáci stravují.

Škola pronajímá učebnu na výuku hry na klavír a klávesy, kterou zajišťuje ZUŠ v Hrušovanech nad Jevišovkou.

 

Podrobný harmonogram akcí a mnoho jiných zajímavostí o škole můžete najít na webových stránkách školy www.zsdyjakovice.cz.

Odkazy

 

mvs logo

mvs logo

mvs logo

banner klesti

banner klesti