V roce 1990 se stává ředitelem pan Mgr. Malina Miloslav. V devadesátých letech probíhá oprava fasád obou budov, za provozu školy se mění podlahy ve třídách a na chodbách se pokládá dlažba, oprava tělocvičny, elektroinstalace v kotelně, zvonění, opravy hromosvodů. Podle potřeby se vyměňují radiátory v učebnách na I. a II. stupni.
V roce 2002 nastupuje do funkce ředitele pan Mgr. Štrunc Roman. Za jeho vedení dochází k plynofikaci kotelen na obou budovách, k opravě komínů na budově I. stupně a střechy na budově II. stupně. Je vybudována odpočinková místnost pro děti na I. stupni, modernizována učebna informatiky.
Od 1. 1. 2003 se škola stává právním subjektem.  Ve spolupráci se ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou je zajištěna ve škole výuka na klavír.

V 3/2021 se uskutečnilo výběrové řízení na funkci ředitele Základní školy, z důvodu úmrtí Mgr. Romana Štrunce. Komisí přítomnou u výběrového řízení byl zvolen  Mgr. Lubomír Fiala. 

Od 1.8.2021 se stává ředitelem pan Mgr. Lubomír Fiala. 

 

Odkazy

 

mvs logo

mvs logo

mvs logo

banner klesti

banner klesti