V roce 1990 se stává ředitelem pan Mgr. Malina Miloslav. V devadesátých letech probíhá oprava fasád obou budov, za provozu školy se mění podlahy ve třídách a na chodbách se pokládá dlažba, oprava tělocvičny, elektroinstalace v kotelně, zvonění, opravy hromosvodů. Podle potřeby se vyměňují radiátory v učebnách na I. a II. stupni.
V roce 2002 nastupuje do funkce ředitele pan Mgr. Štrunc Roman. Za jeho vedení dochází k plynofikaci kotelen na obou budovách, k opravě komínů na budově I. stupně a střechy na budově II. stupně. Je vybudována odpočinková místnost pro děti na I. stupni, modernizována učebna informatiky.
Od 1. 1. 2003 se škola stává právním subjektem. V současné době je ve škole 12 tříd, pracuje v ní 21 pedagogických pracovníků. Škola má velké množství mimoškolních aktivit, organizuje pro své žáky, i pro děti z celé republiky, letní dětský tábor LDT pod Templštýnem (www.zsdyjakovice.cz/ldt). Žáci mají možnost navštěvovat 15 kroužků a školní informační centrum. Ve spolupráci se ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou je zajištěna ve škole výuka na klavír.