je příspěvkovou organizací zřízenou obcí Dyjákovice dne 1. ledna 2003. Sdružuje základní školu a družinu.
Škola má hlavní budovu a 2 odloučená pracoviště – budovu 1. stupně a budovu školní družiny.

Ředitelem školy je Mgr. Lubomír Fiala, zástupkyní ředitele je Mgr. Jakub Matuszczyk, vedením I. stupně je pověřena Mgr. Petra Plundráková.

Škola poskytuje základní vzdělání podle Vzdělávacího programu základní škola, čj. 16 847/96-2 v 1.–9. ročníku a podle Vzdělávacího programu zvláštní školy, čj. 22 980/97-22 pro žáky se speciální integrací (žáci mají doporučení z SPC Brno nebo PPP Znojmo).

Více informací naleznete www.zsdyjakovice.cz

Odkazy

 

mvs logo

mvs logo

mvs logo

banner klesti

banner klesti