Úřední deska

 
 
com_urednideska
Dokumenty svazku obcí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
12.6.2024 27.6.2024 VaK Znojemsko - Pozvánka na jednání valné hromady
11.6.2024 20.6.2024 SO Dyje - Pozvánka na výborovou schůzi
7.6.2024 nikdy Vak Znojmesko - Návrh závěrečného účtu za rok 2023
27.5.2024 nikdy SO Dyje - Závěrečný účet za rok 2023 - Návrh
29.4.2024 nikdy ZSO Hrušovansko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
24.4.2024 nikdy Vak Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech
20.3.2024 nikdy DSO - Návrh závěrečného účtu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice za rok 2023
1.6.2023 nikdy Vak Znojmesko - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
16.12.2021 nikdy VaK Znojemsko - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o pachtu a provozování na rok 2022
16.12.2021 nikdy SO Dyje - oznámení o zveřejnění dokumentů
17.12.2020 nikdy Usnesení č.3/2020 - výpis usnesení z valné hromady DSO J,H,D
16.12.2020 nikdy ZSO Hrušovansko - rozpočtové opatření č. 6/2020
2.7.2020 nikdy Usnesení č.2/2020 - výpis usnesení z valné hromady DSO J,H,D
18.5.2020 nikdy ZSO Hrušovansko - Rozpočet 2020
18.12.2019 nikdy Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 ZSO Hrušovansko
20.11.2019 nikdy ZSO Hrušovansko - pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020
5.4.2019 nikdy Oznámení o zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - DSO J,H,D
 
Dotace z rozpočtu obce
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
23.1.2024 8.2.2027 Veřejnoprávní smlouva č.2/2024 z rozpočtu Obce - SK AJAX DYJÁKOVICE
20.11.2023 20.11.2026 Smlouva o zápůjčce z rozpočtu Obce - MAS Hrušovansko, z.s.
23.3.2023 23.3.2026 Veřejnoprávní smlouva č. 1/2023 z rozpočtu Obce - SK AJAX DYJÁKOVICE
9.5.2022 9.5.2025 Smlouva č.1/2022 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce - Základní škola Dyjákovice
2.3.2022 2.3.2026 Veřejnoprávní smlouva č. 1/2022 z rozpočtu Obce - SK AJAX DYJÁKOVICE
6.4.2021 6.4.2025 Veřejnoprávní smlouva č.3/2021 z rozpočtu Obce - VAK Znojemsko
15.2.2021 15.2.2025 Veřejnoprávní smlouva č. 1/2021 z rozpočtu Obce - SK AJAX DYJÁKOVICE
21.9.2020 21.9.2024 Veřejnoprávní smlouva č.1/2020 z rozpočtu Obce - SK AJAX DYJÁKOVICE
 
Nařízení obce
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
3.8.2023 nikdy Povinně zveřejňované údaje informace
 
Obecně závazné vyhlášky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
3.6.2024 19.6.2024 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství č.2/2015.2/2015
 
Ostatní dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
29.5.2024 nikdy Instalace FVE na budově mateřské školy obce Dyjákovice
 
Rozpočty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
29.1.2024 nikdy Obec Dyjákovice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření za rok 2023
5.1.2024 nikdy Střednědobý výhled rozpočtu r. 2025 - 2027 - schválený
5.1.2024 nikdy Rozpočet obce Dyjákovice na rok 2024 - schválený
25.2.2020 nikdy Obec Dyjákovice - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č.250/2000 Sb.
 
Usnesení a pozvánky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
20.12.2019 nikdy DSO J,H,D - výpis usnesení č.4/2019
 
Veřejné vyhlášky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
4.6.2024 20.6.2024 KÚ JMK - Veřejná vyhláška - Oznámení o Aktualizaci č. 3a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy
 
Volby
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
11.6.2024 26.6.2024 Opis výsledku hlasování v okrsku
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
8.4.2024 9.6.2024
Volby EP 2024 - Stanovení počtu členů - OVK
Volby
19.4.2024 9.6.2024
Volby EP 2024 - Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024
Volby
23.4.2024 9.6.2024
Volby EP 2024 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Volby
25.4.2024 9.6.2024
Volby EP 2024 - Jmenování zapisovatele
Volby
23.5.2024 9.6.2024
Volby EP - Oznámení o době a místě konání voleb
Volby
17.5.2024 3.6.2024
KÚ JMK - Návrh opatření obecné povahy - pajasan žláznatý
Veřejné vyhlášky
3.5.2024 2.6.2024
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
Veřejné vyhlášky
30.4.2024 30.5.2024
FÚ Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
Veřejné vyhlášky
27.3.2024 21.5.2024
Dražební vyhláška - o provedení el. dražby nemovité věci
Dražební vyhlášky
30.4.2024 16.5.2024
Záměr - pronájmu nebytového prostoru
Ostatní dokumenty
30.4.2024 16.5.2024
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 9266/1
Ostatní dokumenty
9.5.2024 16.5.2024
Volby EP 2024 - Pozvánka na 1. zasedání členů OVK
Volby
15.4.2024 15.5.2024
FÚ Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024
Veřejné vyhlášky
27.3.2024 30.4.2024
KÚ JMK - Akční plán ovzduší JMK - ZZR
Ostatní dokumenty
20.12.2023 29.4.2024
ZSO Hrušovansko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
21.3.2024 29.4.2024
ZSO Hrušovansko - návrh závěrečného účtu 2023
Dokumenty svazku obcí
14.12.2023 24.4.2024
VaK Znojemsko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
2.4.2024 18.4.2024
Záměr na prodej palivového dřeva
Ostatní dokumenty
9.4.2024 18.4.2024
Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
27.3.2024 12.4.2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obce Dyjákovice č.2/2024
Obecně závazné vyhlášky
21.3.2024 8.4.2024
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/1
Ostatní dokumenty
21.3.2024 8.4.2024
Záměr prodeje pozemku p.č.9263/1
Ostatní dokumenty
21.3.2024 3.4.2024
Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace - ,,Instalace FVE na budově mateřské školy obce Dyjákovice"
Ostatní dokumenty
13.3.2024 29.3.2024
Opatření obecné povahy - kormorán velký
Veřejné vyhlášky
14.3.2024 29.3.2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - písemnost vydaná OÚ Dyjákovice
Veřejné vyhlášky
12.3.2024 21.3.2024
Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
4.3.2024 20.3.2024
DSO - pozvánka na valnou hromadu
Dokumenty svazku obcí
1.3.2024 20.3.2024
Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace - ,,DYJÁKOVICE-Oprava komunikace za farou II. etapa"
Ostatní dokumenty
23.2.2024 10.3.2024
,,Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje" - zveřejnění oznámení koncepce ve smyslu zákona č. 100ú2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zahájení zjišťovacího řízení
Ostatní dokumenty
24.1.2024 12.2.2024
Návrh opatření obecné povahy - kormorán velký
Veřejné vyhlášky
24.1.2024 1.2.2024
Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
7.12.2023 31.1.2024
Dražební vyhláška - o provedení el. dražby nemovité věci

Elektronická dražba bude zahájena 30.1.2024 v 10 hodin a ukončena nejdříve 30.1.2024 v 11 hodin viz. dokument Usnesení změna termínu dražby.

Dražební vyhlášky
5.1.2024 29.1.2024
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 11/2023
Rozpočty
3.1.2024 19.1.2024
Oznámení o opravě u právního předpisu - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství obce Dyjákovice č.1-2023
Obecně závazné vyhlášky
3.1.2024 19.1.2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obce Dyjákovice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství č.1/2024
Obecně závazné vyhlášky
18.12.2023 6.1.2024
Záměr o zřízení práva stavby k pozemkům ve vlastnictví obce pro část pozemku p.č. 6319 a p.č. 6333
Ostatní dokumenty
27.11.2023 5.1.2024
Návrh rozpočtu Obce Dyjákovice na rok 2024
Rozpočty
27.11.2023 5.1.2024
Střednědobý výhled rozpočtu r. 2025 - 2027 - návrh
Rozpočty
15.11.2023 5.1.2024
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 10/2023
Rozpočty
20.12.2023 5.1.2024
Opatření obecné povahy - bobr evropský
Veřejné vyhlášky
19.12.2023 4.1.2024
Oznámení o opravě - OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství č.1/2023
Obecně závazné vyhlášky
18.12.2023 3.1.2024
Oznámení o zveřejnění právního předpisu - OZV o místním poplatku ze vstupného č.3/2019
Obecně závazné vyhlášky
18.12.2023 3.1.2024
Oznámení o zveřejnění právního předpisu - OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č.4/2019
Obecně závazné vyhlášky
18.12.2023 3.1.2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o místním poplatku za užívání veř. prostr. č.2/2023
Obecně závazné vyhlášky
18.12.2023 3.1.2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č.3/2023
Obecně závazné vyhlášky
18.12.2023 3.1.2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o místním poplatku ze psů č.4/2023
Obecně závazné vyhlášky
18.12.2023 3.1.2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o místním poplatku ze vstupného č.5/2023
Obecně závazné vyhlášky
18.12.2023 3.1.2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o místním poplatku z pobytu č.6/2023
Obecně závazné vyhlášky
6.9.2023 1.1.2024
SPÚ- Seznam nemovitých věcí, nacházejících se v k.ú. Dyjákovice bez dostatečně určitě označených vlastníků nebo jiných oprávněných – se stavem k 1.8.2023
Ostatní dokumenty
8.11.2022 31.12.2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - zrušení bodu 2.1 OOP
Veřejné vyhlášky
14.12.2023 30.12.2023
Oznámení o zveřejnění právního předpisu - OZV o místním poplatku ze psů č.2/2019
Obecně závazné vyhlášky
29.11.2023 20.12.2023
ZSO Hrušovansko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
29.11.2023 15.12.2023
ZSO Hrušovansko - návrh rozpočtu na rok 2024
Dokumenty svazku obcí
29.11.2023 15.12.2023
ZSO Hrušovansko - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025-2027
Dokumenty svazku obcí
16.10.2023 14.12.2023
Vak Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
27.11.2023 14.12.2023
Vak Znojemsko - Návrh rozpočtu na rok 2024
Dokumenty svazku obcí
27.11.2023 14.12.2023
Vak Znojemsko - Návrh Střednědobý výhled na období 2025 - 2027
Dokumenty svazku obcí
30.11.2023 14.12.2023
VaK Znojemsko - Pozvánka na jednání valné hromady
Dokumenty svazku obcí
30.11.2023 14.12.2023
VaK znojemsko - Kalkulace vodné, stočné na rok 2024
Dokumenty svazku obcí
6.12.2023 14.12.2023
Pozvánka na 10. Zasedání zastupitelstva obce Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
16.11.2023 13.12.2023
SO Dyje - Návrh rozpočtu na rok 2024
Dokumenty svazku obcí
16.11.2023 13.12.2023
SO Dyje - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2026
Dokumenty svazku obcí
27.11.2023 13.12.2023
Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2024
Rozpočty
27.11.2023 7.12.2023
SO Dyje - Pozvánka na výborovou schůzi dne 6.12.2023
Dokumenty svazku obcí
24.3.2023 29.11.2023
ZSO Hrušovansko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
11.1.2023 27.11.2023
Rozpočet obce Dyjákovice na rok 2023 - schválený
Rozpočty
11.1.2023 27.11.2023
Střednědobý výhled rozpočtu r. 2024 - 2026
Rozpočty
6.11.2023 22.11.2023
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 9265/1
Ostatní dokumenty
17.10.2023 20.11.2023
Veřejná výzva - účetní
Ostatní dokumenty
2.11.2023 20.11.2023
Návrh opatření obecné povahy
Veřejné vyhlášky
31.10.2023 15.11.2023
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 09/2023
Rozpočty
23.10.2023 8.11.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obce Dyjákovice č.1/2023
Veřejné vyhlášky
24.10.2023 2.11.2023
Pozvánka na 9. Zasedání zastupitelstva obce Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
6.10.2023 31.10.2023
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 08/2023
Rozpočty
24.7.2023 16.10.2023
Vak Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
21.9.2023 9.10.2023
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/1 a p.č. 11027
Ostatní dokumenty
21.9.2023 9.10.2023
Záměr prodeje pozemku p.č.9265/127
Ostatní dokumenty
21.9.2023 9.10.2023
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/128
Ostatní dokumenty
21.9.2023 9.10.2023
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/1
Ostatní dokumenty
21.9.2023 9.10.2023
Záměr pronájmu pozemku p.č. 9266/1
Ostatní dokumenty
21.9.2023 9.10.2023
Záměr pronájmu pozemku p.č. 9265/51 a p.č. 9265/52
Ostatní dokumenty
28.8.2023 9.10.2023
Veřejná vyhláška a pozvánka - Zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Veřejné vyhlášky
8.9.2023 6.10.2023
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 07/2023
Rozpočty
12.9.2023 21.9.2023
Pozvánka na 8. zasedání ZO Dyjákovice 20.9.2023
Usnesení a pozvánky
21.8.2023 8.9.2023
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 06/2023
Rozpočty
1.3.2023 6.9.2023
SPÚ- Seznam nemovitých věcí, nacházejících se v k.ú. Dyjákovice bez dostatečně určitě označených vlastníků nebo jiných oprávněných – se stavem k 1.2.2023
Ostatní dokumenty
14.8.2023 30.8.2023
Sdělení - Vyhlášení skutečnosti pro uplatńování odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého dle Opatření obecné povahy Ministerstva ŽP
Ostatní dokumenty
25.7.2023 21.8.2023
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
10.7.2023 25.7.2023
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 05/2023
Rozpočty
12.6.2023 25.7.2023
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Závěrečné účty
10.7.2023 24.7.2023
Vak Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
29.5.2023 19.7.2023
Návrh Závěrečný účet za rok 2022 SO Dyje
Dokumenty svazku obcí
21.12.2022 10.7.2023
Vak Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
1.6.2023 10.7.2023
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 04/2023
Rozpočty
21.6.2023 29.6.2023
Pozvánka na 7. zasedání ZO Dyjákovice 28.6.2023
Usnesení a pozvánky
8.6.2023 28.6.2023
Záměr převodu movitého majetku - Požární stříkačka PS 12
Ostatní dokumenty
19.6.2023 28.6.2023
Pozvánka SO Dyje 27.6.2023 v 18:00
Usnesení a pozvánky
2.6.2023 18.6.2023
Záměr prodeje pozemku p.č. 9263/16
Ostatní dokumenty
2.6.2023 18.6.2023
Záměr prodeje pozemku p.č. 830/1
Ostatní dokumenty
2.6.2023 18.6.2023
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/1
Ostatní dokumenty
2.6.2023 18.6.2023
Záměr prodeje části pozemku p.č. 9265/1
Ostatní dokumenty
22.5.2023 7.6.2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Veřejné vyhlášky
1.6.2023 2.6.2023
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 03/2023
Rozpočty
8.4.2023 1.6.2023
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 02/2023
Rozpočty
23.5.2023 1.6.2023
Pozvánka na 6. zasedání ZO Dyjákovice 31.5.2023
Usnesení a pozvánky
25.4.2023 25.5.2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z nemovitých věcí na rok 2023
Veřejné vyhlášky
9.5.2023 24.5.2023
Usnesení č.2/2023 - výpis usnesení z valné hromady DSO J, H, D
Dokumenty svazku obcí
12.4.2023 12.5.2023
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
Veřejné vyhlášky
29.3.2023 9.5.2023
DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice - Rozpočet na rok 2023
Dokumenty svazku obcí
29.3.2023 9.5.2023
Návrh Závěrečný účet za rok 2022 DSO J,H,D
Dokumenty svazku obcí
19.4.2023 8.5.2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Veřejné vyhlášky
10.2.2023 8.4.2023
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 01/2023
Rozpočty
10.3.2023 29.3.2023
Pozvánka na valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Dokumenty svazku obcí
10.3.2023 29.3.2023
DSO - návrh rozpočtu JHD - příjmy 2023
Dokumenty svazku obcí
10.3.2023 29.3.2023
DSO - návrh rozpočtu JHD - výdaje 2023
Dokumenty svazku obcí
23.3.2022 29.3.2023
DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice - Rozpočet na rok 2022 příjmy
Rozpočty
23.3.2022 29.3.2023
DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice - Rozpočet na rok 2022 výdaje
Rozpočty
20.3.2023 28.3.2023
Pozvánka na 5. zasedání ZO Dyjákovice 27.3.2023
Usnesení a pozvánky
6.3.2023 24.3.2023
ZSO Hrušovansko - návrh rozpočtu na rok 2023
Dokumenty svazku obcí
6.3.2023 24.3.2023
ZSO Hrušovansko - návrh závěrečného účtu 2022
Dokumenty svazku obcí
6.3.2023 24.3.2023
ZSO Hrušovansko - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025,2026
Dokumenty svazku obcí
6.4.2022 24.3.2023
ZSO Hrušovansko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
23.2.2023 23.3.2023
Záměr na prodej stromů k pokácení
Ostatní dokumenty
2.3.2023 22.3.2023
Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace - ,,Dyjákovice - oprava komunikace za farou"
Ostatní dokumenty
23.2.2023 13.3.2023
Rozhodnutí společné povolení ,,Dyjákovice - oprava komunikace za kostelem"
Ostatní dokumenty
23.2.2023 13.3.2023
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 6126/18 a p.č. 6127
Ostatní dokumenty
23.2.2023 13.3.2023
Veřejná vyhláška - Doručení změny č.2 územního plánu Dyjákovice a Úplného znění územního plánu Dyjákovice
Veřejné vyhlášky
9.5.2022 28.2.2023
ÚZSVM - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky, nacházejících se v k.ú. Dyjákovice - se stavem k 1.2.2022
Ostatní dokumenty
15.2.2023 23.2.2023
Pozvánka na 4. zasedání ZO Dyjákovice 22.2.2023
Usnesení a pozvánky
15.1.2023 22.2.2023
Výzva k podávání žádosti o byt v JCHB Dyjákovice
Ostatní dokumenty
10.2.2023 22.2.2023
Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace - Zateplení obvodového pláště a rekonstrukce střechy MŠ Dyjákovice
Ostatní dokumenty
11.1.2023 10.2.2023
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 15/2023
Rozpočty
28.1.2023 9.2.2023
VOLBA PREZIDENTA ČR 2023 II. Kolo - Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku
Volby
16.1.2023 1.2.2023
Oznámení zahájení společného řízení - ,,Dyjákovice - oprava komunikace za kostelem"
Ostatní dokumenty
15.8.2019 31.1.2023
SPÚ- Seznam nemovitých věcí, nacházejících se v k.ú. Dyjákovice bez dostatečně určitě označených vlastníků nebo jiných oprávněných – se stavem k 1.8.2019
Ostatní dokumenty
14.11.2022 29.1.2023
VOLBA PREZIDENTA ČR - Stanovení minimální počet členů - OVK
Volby
29.11.2022 29.1.2023
VOLBA PREZIDENTA ČR - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volby
3.12.2022 29.1.2023
VOLBA PREZIDENTA ČR - Jmenování zapisovatele OVK
Volby
14.1.2023 29.1.2023
VOLBA PREZIDENTA ČR - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR II. kolo
Volby
29.12.2022 29.1.2023
VOLBA PREZIDENTA ČR - Informace o umístění volebního stanoviště a telefonních číslech k nahlášení zájmu o zvláštní přenosnou volební schránku
Volby
14.1.2023 27.1.2023
VOLBA PREZIDENTA ČR 2023 I. Kolo - OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU
Volby
29.12.2022 25.1.2023
Žádost o vydání voličského průkazu
Volby
29.12.2022 14.1.2023
VOLBA PREZIDENTA ČR - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR I. kolo
Volby
28.12.2022 11.1.2023
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 14/2022
Dokumenty svazku obcí
28.11.2022 11.1.2023
Návrh rozpočtu obce Dyjákovice na rok 2023
Rozpočty
28.11.2022 11.1.2023
Střednědobý výhled rozpočtu r. 2024 - 2026 - návrh
Rozpočty
7.1.2022 11.1.2023
Rozpočet obce Dyjákovice na rok 2022
Rozpočty
7.1.2022 11.1.2023
Střednědobý výhled rozpočtu obce Dyjákovice na rok 2023-2025
Rozpočty
5.12.2022 3.1.2023
Město Kladno - Veřejná vyhláška - místní poplatek za rok 2020
Veřejné vyhlášky
5.12.2022 3.1.2023
Město Kladno - Veřejná vyhláška - místní poplatek za rok 2021
Veřejné vyhlášky
9.12.2019 31.12.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - MZE
Veřejné vyhlášky
3.4.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy Ministerstva zemědělství, Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů - Kůrovec - povinnost vlastníků lesů
Veřejné vyhlášky
28.7.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - OOP Lesy - kůrovec a zalesňování pro vlastníky lesa
Veřejné vyhlášky
15.9.2021 31.12.2022
Kůrovcová kalamita - Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy
Veřejné vyhlášky
14.12.2022 29.12.2022
VOLBA PREZIDENTA ČR - Pozvánka na 1. zasedání volební komise
Volby
3.12.2022 28.12.2022
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 13/2022
Rozpočty
20.9.2022 21.12.2022
Vak Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
1.12.2022 21.12.2022
Vak Znojemsko - Návrh rozpočtu na rok 2023
Dokumenty svazku obcí
1.12.2022 21.12.2022
Vak Znojemsko - Střednědobý výhled DSO VaK Znojemsko na období 2024 - 2026
Dokumenty svazku obcí
28.11.2022 21.12.2022
Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2023
Rozpočty
6.12.2022 21.12.2022
VaK Znojemsko - Pozvánka na jednání valné hromady
Usnesení a pozvánky
5.12.2022 21.12.2022
Honební společnost Dyjákovice - Pozvánka na valnou hromadu
Usnesení a pozvánky
5.12.2022 21.12.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Veřejné vyhlášky
25.11.2022 20.12.2022
MŠ Dyjákovice - Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty
25.11.2022 20.12.2022
ZŠ Dyjákovice - Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty
9.12.2022 20.12.2022
Pozvánka na 3. zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
16.11.2022 16.12.2022
SO Dyje - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2025
Dokumenty svazku obcí
16.11.2022 16.12.2022
SO DYJE - Návrh rozpočtu 2023
Dokumenty svazku obcí
30.11.2022 9.12.2022
SO DYJE - Pozvánka na výborovou schůzi
Dokumenty svazku obcí
27.10.2022 6.12.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Dyjákovice
Dokumenty svazku obcí
28.11.2022 3.12.2022
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 12/2022
Rozpočty
14.11.2022 1.12.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 9266/109
Ostatní dokumenty
14.11.2022 28.11.2022
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 11/2022
Rozpočty
24.11.2021 25.11.2022
Nařízení SVS - Mimořádné veterinární opatření - ptačí chřipka
Ostatní dokumenty
1.11.2022 17.11.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - písemnost vydaná OÚ Dyjákovice
Veřejné vyhlášky
24.9.2022 15.11.2022
Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Volby
7.11.2022 14.11.2022
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 10/2022
Rozpočty
1.11.2022 10.11.2022
Pozvánka na 2. zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
3.10.2022 7.11.2022
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 09/2022
Rozpočty
25.8.2022 1.11.2022
Dražební vyhláška - o provedení el. dražby nemovité věci
Dražební vyhlášky
10.10.2022 20.10.2022
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dyjákovice
Volby
19.9.2022 7.10.2022
Záměr prodeje pozemku p. č. 889-2
Ostatní dokumenty
19.9.2022 7.10.2022
Záměr pronájmu části pozemu p.č. 9265-2
Ostatní dokumenty
19.9.2022 7.10.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 9264/48
Ostatní dokumenty
18.9.2022 3.10.2022
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 08/2022
Dokumenty svazku obcí
29.8.2022 25.9.2022
Volby do zastupitelstva obcí - oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce
Volby
25.7.2022 23.9.2022
Volby do zastupitelstev obcí - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Volby
13.5.2022 23.9.2022
Volby do zastupitelstev obcí - informace k podávání kandidátních listin
Volby
30.6.2022 23.9.2022
Volby do zastupitelstev obcí - informace o počtu zastupitelů a k podání kandidátních listin pro volby do ZO
Volby
28.6.2022 20.9.2022
VaK Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
4.8.2022 18.9.2022
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření 07/2022
Rozpočty
5.9.2022 15.9.2022
Pozvánka na 28. zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
18.8.2022 14.9.2022
Prodej požárního vozidla AVIA
Ostatní dokumenty
29.8.2022 14.9.2022
Záměr - vložení majetku do hospodaření
Ostatní dokumenty
18.8.2022 14.9.2022
Záměr převodu movitého majetku - Speciální požární vozidlo AVIA 31.1 K, N2
Ostatní dokumenty
26.8.2022 6.9.2022
Volby do zastupitelstva - oznámení o svolání prvního zasedání OVK
Volby
20.7.2022 20.8.2022
Včasné vyřízení dokladů před letní sezónou
Ostatní dokumenty
20.7.2022 4.8.2022
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
1.7.2022 31.7.2022
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
Veřejné vyhlášky
30.6.2022 20.7.2022
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
30.6.2022 16.7.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 9264/22
Ostatní dokumenty
30.6.2022 16.7.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 9264/1
Ostatní dokumenty
30.6.2022 16.7.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/125 a 9265/126
Ostatní dokumenty
11.6.2022 30.6.2022
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
20.6.2022 30.6.2022
Pozvánka na 27.zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
11.6.2022 30.6.2022
Návrh závěrečného účtu na rok 2021
Závěrečné účty
14.6.2022 28.6.2022
VaK Znojemsko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
6.6.2022 22.6.2022
VaK Znojemsko - Pozvánka na jednání valné hromady
Dokumenty svazku obcí
3.6.2022 21.6.2022
Vodovody a kanalizace - Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Dokumenty svazku obcí
3.5.2022 15.6.2022
Dražební vyhláška - o provedení el.dražby nemovité věci
Dražební vyhlášky
23.2.2022 14.6.2022
Vak Znojemsko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
20.4.2022 13.6.2022
SO Dyje - Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Dokumenty svazku obcí
20.5.2022 11.6.2022
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
23.5.2022 2.6.2022
SO Dyje - Pozvánka na výborovou schůzi
Dokumenty svazku obcí
16.5.2022 1.6.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. st. 269
Ostatní dokumenty
16.5.2022 1.6.2022
Záměr pronájmu pozemku p.č. 6036
Ostatní dokumenty
16.5.2022 1.6.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 220/56
Ostatní dokumenty
16.5.2022 1.6.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 9266/60, p.č. 9266/96, p.č. 9266/97
Ostatní dokumenty
26.4.2022 26.5.2022
Veřejná vyhláška FÚ - Daň nemovitých věcí na rok 2022
Veřejné vyhlášky
29.4.2022 20.5.2022
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Dokumenty svazku obcí
4.5.2022 19.5.2022
Veřejná vyhláška uložení písemnosti - Kuttelwascher Martin
Veřejné vyhlášky
4.5.2022 19.5.2022
Veřejná vyhláška uložení písemnosti - Štípek Petr
Veřejné vyhlášky
22.4.2022 12.5.2022
Výběrové řízení - REFERENT OBCE DYJÁKOVICE
Ostatní dokumenty
15.1.2022 29.4.2022
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
14.4.2022 28.4.2022
Pozvánka na 26.zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
11.4.2022 26.4.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. st. 269
Ostatní dokumenty
11.4.2022 26.4.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/121
Ostatní dokumenty
11.4.2022 26.4.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/123
Ostatní dokumenty
11.4.2022 26.4.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 9266/147
Ostatní dokumenty
11.4.2022 26.4.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/122
Ostatní dokumenty
6.4.2022 22.4.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 9264/26
Ostatní dokumenty
6.4.2022 22.4.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/124
Ostatní dokumenty
8.3.2022 6.4.2022
ZSO Hrušovansko- Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
10.3.2022 6.4.2022
ZSO Hrušovansko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 a 2024
Dokumenty svazku obcí
10.3.2022 6.4.2022
ZSO Hrušovansko - Závěrečný účet 2021 - návrh
Dokumenty svazku obcí
18.3.2022 6.4.2022
Veřejná vyhláška OOP - Silnice I/53 Znojmo - Lechovice
Veřejné vyhlášky
18.3.2022 6.4.2022
Veřejná vyhláška - OOP komunikace Znojmo - Pohořelice
Veřejné vyhlášky
15.3.2022 31.3.2022
Pozvánka na valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Dokumenty svazku obcí
8.3.2022 24.3.2022
Veřejná vyhláška - OOP
Ostatní dokumenty
7.3.2022 23.3.2022
DSO JHD - Návrh rozpočtu na rok 2022 - výdaje
Dokumenty svazku obcí
7.3.2022 23.3.2022
DSO JHD - Návrh rozpočtu na rok 2022 - příjmy
Dokumenty svazku obcí
11.2.2022 16.3.2022
Dražební vyhláška - o provedení el.dražby nemovité věci
Dražební vyhlášky
28.2.2022 16.3.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 6440
Ostatní dokumenty
28.2.2022 16.3.2022
Záměr pronájmu pozemku p.č. 9263/1
Ostatní dokumenty
28.2.2022 16.3.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/1, p.č. 9265/75
Ostatní dokumenty
28.2.2022 16.3.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 9279/3
Ostatní dokumenty
28.2.2022 16.3.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 9279/6
Ostatní dokumenty
2.11.2021 8.3.2022
ZSO Hrušovansko- Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
14.2.2022 24.2.2022
Pozvánka na 25.zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
15.11.2021 23.2.2022
VaK Znojemsko - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH
Dokumenty svazku obcí
2.11.2021 2.2.2022
SPÚ Brno - Oznámení o zamyšlení převodu
Ostatní dokumenty
2.11.2021 2.2.2022
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
Ostatní dokumenty
3.11.2021 1.2.2022
SPÚ Znojmo - Nabídky pozemků k pronájmu
Ostatní dokumenty
7.1.2022 15.1.2022
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
8.1.2021 7.1.2022
Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2021 - schválený
Rozpočty
8.1.2021 7.1.2022
Střednědobý rozpočtový výhled obce Dyjákovice na rok 2022-2024
Rozpočty
29.11.2021 7.1.2022
Návrh rozpočtu obce Dyjákovice na rok 2022
Rozpočty
29.11.2021 7.1.2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Dyjákovice na rok 2023-2025 návrh
Rozpočty
27.12.2021 7.1.2022
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
16.12.2021 3.1.2022
Záměr prodeje části pozemku p.č. 9265/1
Ostatní dokumenty
16.12.2021 3.1.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 9266/4
Ostatní dokumenty
16.12.2021 3.1.2022
Záměr prodeje části pozemku p.č. 9265/1
Ostatní dokumenty
16.12.2021 3.1.2022
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 9266/1
Ostatní dokumenty
16.12.2021 3.1.2022
Záměr prodeje části pozemku p.č. 9266/1
Ostatní dokumenty
16.12.2021 3.1.2022
Záměr prodeje části pozemku p.č. 9265/1
Ostatní dokumenty
16.12.2021 3.1.2022
Záměr prodeje části pozemku p.č. 9279/3
Ostatní dokumenty
16.12.2021 3.1.2022
Záměr prodeje části pozemku p.č. 9279/3
Ostatní dokumenty
16.12.2021 3.1.2022
Záměr prodeje části pozemku p.č. 9264/26
Ostatní dokumenty
16.12.2021 3.1.2022
Záměr prodeje části pozemku p.č. 9265/1
Ostatní dokumenty
10.12.2021 27.12.2021
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
3.12.2021 22.12.2021
VaK Znojemsko - Pozvánka na jednání valné hromady
Dokumenty svazku obcí
3.12.2021 22.12.2021
Vak Znojemsko - Návrh rozpočtu na rok 2022
Dokumenty svazku obcí
3.12.2021 22.12.2021
VaK Znojemsko - Návrh střednědobého výhledu na období 2023 - 2025
Dokumenty svazku obcí
16.11.2021 16.12.2021
SO Dyje - Návrh rozpočtu 2022
Dokumenty svazku obcí
16.11.2021 16.12.2021
SO Dyje - Návrh SVR 2022-2024
Dokumenty svazku obcí
29.11.2021 16.12.2021
Rozpočtové provizoria Obce Dyjákovice na rok 2022 - návrh
Rozpočty
6.12.2021 16.12.2021
Pozvánka na 24.zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
7.12.2021 15.12.2021
DSO - Pozvánka na valnou hromadu
Dokumenty svazku obcí
29.11.2021 10.12.2021
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
2.11.2021 3.12.2021
Okresní soud Znojmo - Volby přísedících pro období 2022-2026
Ostatní dokumenty
23.11.2021 2.12.2021
SOD - Pozvánka na výborovou schůzi
Dokumenty svazku obcí
20.11.2021 29.11.2021
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
8.11.2021 24.11.2021
Záměr - pronájmu nebytového prostoru
Ostatní dokumenty
4.11.2021 22.11.2021
Vnitřní směrnice č.1/2021 pro prodej a pronájem obecních pozemků
Ostatní dokumenty
20.10.2021 22.11.2021
Město Kladno - Veřejná vyhláška - místní poplatek
Veřejné vyhlášky
15.9.2021 20.11.2021
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
4.11.2021 20.11.2021
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu
Veřejné vyhlášky
4.11.2021 20.11.2021
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Veřejné vyhlášky
2.11.2021 18.11.2021
ZSO Hrušovansko - návrh rozpočtu na rok 2022
Dokumenty svazku obcí
19.5.2021 16.11.2021
Návrh Závěrečný účet za rok 2020 DSO J,H,D
Dokumenty svazku obcí
15.10.2021 15.11.2021
VaK - oznámení
Dokumenty svazku obcí
25.10.2021 4.11.2021
Pozvánka na 23.zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
29.1.2021 2.11.2021
ZSO Hrušovansko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
31.5.2021 2.11.2021
ZSO Hrušovansko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
8.7.2021 15.10.2021
VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
9.8.2021 10.10.2021
Volby PS 2021 - stanovení minimální počet členů - OVK
Ostatní dokumenty
24.8.2021 10.10.2021
Volby - PS 2021 - Informace o počtu a sídle voleb.okrsků volebním stranám
Ostatní dokumenty
1.9.2021 10.10.2021
Volby - PS 2021 - oznámení o době a místě konání voleb
Ostatní dokumenty
13.9.2021 28.9.2021
Veřejná vyhláška uložení písemnosti - Štípek Petr
Veřejné vyhlášky
13.9.2021 28.9.2021
Veřejná vyhláška uložení písemnosti - Kuttelwascher Martin
Veřejné vyhlášky
9.9.2021 25.9.2021
Veřejná vyhláška - doručení změny č.1 Územního plánu Dyjákovice a úplného znění ÚP Dyjákovice
Veřejné vyhlášky
9.9.2021 25.9.2021
Opatření obecné povahy - Změna č.1 Územního plánu Dyjákovice
Veřejné vyhlášky
8.9.2021 17.9.2021
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Ostatní dokumenty
30.8.2021 15.9.2021
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
30.8.2021 9.9.2021
Pozvánka na 22. zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
20.7.2021 30.8.2021
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
23.7.2021 23.8.2021
Veřejná vyhláška - místní poplatky
Veřejné vyhlášky
8.7.2021 2.8.2021
Oznámení o zveřejněných dokumentech - Vak Znojmo
Dokumenty svazku obcí
8.6.2021 20.7.2021
Dražební vyhláška - movité věci
Dražební vyhlášky
30.6.2021 20.7.2021
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
8.1.2021 8.7.2021
VAK Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
2.6.2021 30.6.2021
VAK - návrh závěrečného účtu za rok 2020
Dokumenty svazku obcí
15.6.2021 30.6.2021
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
8.6.2021 29.6.2021
VAK - pozvánka na jednání valné hromady
Usnesení a pozvánky
10.6.2021 26.6.2021
Záměr pronájmu části pozemku parcela číslo 9265/1
Ostatní dokumenty
9.6.2021 25.6.2021
Návrh změny č.1 územního plánu Dyjákovice
Ostatní dokumenty
10.6.2021 23.6.2021
Pozvánka na valnou hromadu - Dobrovolného svazku Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
6.5.2021 21.6.2021
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - pozemek p.č. st.1820
Ostatní dokumenty
2.6.2021 18.6.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Veřejné vyhlášky
2.6.2021 18.6.2021
Veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Veřejné vyhlášky
27.5.2021 15.6.2021
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
31.5.2021 10.6.2021
Pozvánka na 21. zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
20.5.2021 10.6.2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - Obec Dyjákovice
Závěrečné účty
25.5.2021 9.6.2021
Veřejná vyhláška uložení písemnosti - Štípek Petr
Veřejné vyhlášky
25.5.2021 9.6.2021
Veřejná vyhláška uložení písemnosti - Kuttelwascher Martin
Veřejné vyhlášky
14.5.2021 3.6.2021
Návrh závěrečného účtu SO DYJE 2020
Dokumenty svazku obcí
24.5.2021 3.6.2021
Pozvánka SO Dyje
Usnesení a pozvánky
6.5.2021 31.5.2021
ZSO Hrušovansko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
18.5.2020 27.5.2021
ZSO Hrušovansko - Závěrečný účet
Dokumenty svazku obcí
18.5.2020 27.5.2021
ZSO Hrušovansko - Střednědobý výhled
Dokumenty svazku obcí
20.5.2021 27.5.2021
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
23.4.2021 26.5.2021
FÚ - daň z nemovitosti
Veřejné vyhlášky
5.5.2021 20.5.2021
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
22.4.2021 17.5.2021
Ministerstvo obrany - výběrové řízení SLO VEČ 541OL
Ostatní dokumenty
1.4.2021 5.5.2021
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
3.2.2021 4.5.2021
Nabídka pozemků k pronájmu
Ostatní dokumenty
26.3.2021 4.5.2021
Veřejná vyhláška - návrh změny č.1 územního plánu Dyjákovice
Veřejné vyhlášky
20.4.2021 30.4.2021
Pozvánka na 20. zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
29.3.2021 14.4.2021
Záměr prodeje pozemku p.č. 61/10 a 60/2
Ostatní dokumenty
29.3.2021 14.4.2021
Záměr prodeje pozemku p.č. 60/3 a 11005
Ostatní dokumenty
29.3.2021 14.4.2021
Záměr prodeje části pozemku p.č. 9265/1
Ostatní dokumenty
29.3.2021 14.4.2021
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/32
Ostatní dokumenty
22.3.2021 7.4.2021
Veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Veřejné vyhlášky
22.2.2021 1.4.2021
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
5.3.2021 31.3.2021
Pozvánka na valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
29.1.2021 24.3.2021
Konkurz na ředitele ZŠ Dyjákovice
Ostatní dokumenty
13.3.2021 24.3.2021
Pozvánka na 19.zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
15.2.2021 23.3.2021
Dražební vyhláška - movité věci
Dražební vyhlášky
12.3.2021 22.3.2021
Výzva k podání nabídek k VZ - ,,Modernizace objektu MŠ Dyjákovice"
Ostatní dokumenty
15.1.2021 17.3.2021
Dražební vyhláška - nemovitosti
Dražební vyhlášky
8.1.2021 22.2.2021
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtové hospodaření
Rozpočty
3.2.2021 19.2.2021
Záměr prodeje pozemku p.č. 533/36
Ostatní dokumenty
2.2.2021 18.2.2021
Záměr výpůjčky nemovitého majetku p.č. st. 1838, p.č. st. 1837
Ostatní dokumenty
15.1.2021 16.2.2021
Dražební vyhláška - movité věci
Dražební vyhlášky
4.11.2020 2.2.2021
Nabídka pozemků k pronájmu SPÚ
Ostatní dokumenty
7.10.2020 29.1.2021
ZSO Hrušovansko - oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
28.12.2020 29.1.2021
ZSO Hrušovansko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
13.1.2021 28.1.2021
VAK Znojemsko - oznámení o schválených dokumentech
Dokumenty svazku obcí
18.1.2021 28.1.2021
Pozvánka na 18. zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
11.1.2021 27.1.2021
Záměr prodeje pozemku p.č. 6129/2 a p.č. 9263/63
Ostatní dokumenty
2.12.2020 18.1.2021
Záměr prodeje pozemku p.č. 61/10 a 60/2
Ostatní dokumenty
2.12.2020 18.1.2021
Záměr prodeje pozemku p.č. 60/3 a 11005
Ostatní dokumenty
22.12.2020 8.1.2021
VAK Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
20.1.2020 8.1.2021
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
30.11.2020 8.1.2021
Střednědobý rozpočtový výhled obce Dyjákovice na 2022-2024 návrh
Rozpočty
30.11.2020 8.1.2021
Rozpočtové provizoria Obce Dyjákovice na rok 2021 - návrh
Rozpočty
22.12.2020 8.1.2021
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
16.12.2020 28.12.2020
Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
21.10.2020 22.12.2020
VaK Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
6.12.2020 22.12.2020
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
1.12.2020 17.12.2020
Vak Znojemsko - Návrh rozpočtu na rok 2021
Dokumenty svazku obcí
1.12.2020 17.12.2020
Vak Znojemsko - Střednědobý výhled DSO VaK Znojemsko na období 2022-2024
Dokumenty svazku obcí
1.12.2020 17.12.2020
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 - návrh ZSO Hrušovansko
Dokumenty svazku obcí
7.12.2020 17.12.2020
Pozvánka na 17. zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
7.10.2020 16.12.2020
ZSO Hrušovansko - rozpočtové opatření č.5/2020
Dokumenty svazku obcí
18.9.2020 16.12.2020
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
30.11.2020 16.12.2020
Návrh rozpočtu obce Dyjákovice na rok 2021
Rozpočty
7.12.2020 16.12.2020
Pozvánka na valnou hromadu - Dobrovolného svazku Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
24.11.2020 10.12.2020
Záměr pronájmu pozemku p.č. 6094
2.11.2020 10.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 SO Dyje
Dokumenty svazku obcí
2.11.2020 10.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 v Kč SO Dyje
Dokumenty svazku obcí
30.11.2020 10.12.2020
Pozvánka SO Dyje
Dokumenty svazku obcí
30.11.2020 6.12.2020
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
10.11.2020 30.11.2020
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
10.9.2020 15.11.2020
Oznámení o zahájení stavby - výsadba větrolamů
Ostatní dokumenty
26.10.2020 11.11.2020
OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Ostatní dokumenty
22.9.2020 10.11.2020
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
20.10.2020 5.11.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/88, p.č.9265/69
Ostatní dokumenty
26.10.2020 5.11.2020
Pozvánka na 16.zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
19.10.2020 4.11.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 836/2
Ostatní dokumenty
19.10.2020 4.11.2020
Veřejná vyhláška - zásady územního rozvoje JMK
Veřejné vyhlášky
29.9.2020 2.11.2020
Oznámení výběrového řízení - prodej nepotřebného majetku - bunkry - stát
Ostatní dokumenty
15.9.2020 31.10.2020
Sdělení vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č.294/2006 Sb.
Ostatní dokumenty
14.10.2020 30.10.2020
Záměr - pronájmu nebytového prostoru
Ostatní dokumenty
14.10.2020 30.10.2020
Záměr - prodeje pozemku p.č. 1897/3
Ostatní dokumenty
23.7.2020 21.10.2020
Vak Znojemsko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
2.10.2020 18.10.2020
Nařízení mimořádného opatření s účinností ode dne 5.10.2020
Ostatní dokumenty
28.7.2020 11.10.2020
Volby - Informace o počtu a sídle voleb.okrsků volebním stranám - volby ZK a Senát
Ostatní dokumenty
28.7.2020 11.10.2020
Volby - stanovení minimální počet členů - OVK
Ostatní dokumenty
14.9.2020 11.10.2020
Oznámení o době a místa konání VOLEB 2020
Ostatní dokumenty
28.8.2020 7.10.2020
ZSO Hrušovansko - rozpočtové opatření č.4-2020
Dokumenty svazku obcí
28.8.2020 7.10.2020
ZSO Hrušovansko - oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
28.8.2020 6.10.2020
Oznámení výběrového řízení - prodej nepotřeb.majetku - bunkry - stát.
Ostatní dokumenty
18.9.2020 4.10.2020
Záměr pronájmu pozemku p.č. 9265/38
Ostatní dokumenty
9.9.2020 25.9.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/119, 9265/118
Ostatní dokumenty
8.9.2020 24.9.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 533/3
Ostatní dokumenty
15.7.2020 18.9.2020
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
2.7.2020 17.9.2020
Dražební vyhláška - o nařízení el.dražebního jednání
Dražební vyhlášky
7.9.2020 17.9.2020
Pozvánka na 15.zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
25.8.2020 10.9.2020
Záměr vkladu majetku do hospodaření
Ostatní dokumenty
4.9.2020 9.9.2020
Oznámení o prvním zasedáním OVK
Ostatní dokumenty
3.7.2020 2.9.2020
Dražební vyhláška - o provedení el.dražby nemovité věci
Dražební vyhlášky
29.7.2020 28.8.2020
ZSO Hrušovansko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
29.7.2020 28.8.2020
ZSO Hrušovansko - rozpočtové opatření č.3/2020
Dokumenty svazku obcí
3.8.2020 28.8.2020
Oznámení výběrového řízení - prodej nepotřeb.majetku - bunkry - stát
Ostatní dokumenty
6.8.2020 22.8.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 6640/2
Ostatní dokumenty
6.8.2020 22.8.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 9266/145, p.č. 9266/146
Ostatní dokumenty
3.8.2020 19.8.2020
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Hevlín
Ostatní dokumenty
22.7.2020 7.8.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 6129, 9263/1
Ostatní dokumenty
22.7.2020 7.8.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 6128
Ostatní dokumenty
29.6.2020 29.7.2020
ZSO Hrušovansko - rozpočtové opatření č.2-2020
Dokumenty svazku obcí
29.6.2020 28.7.2020
ZSO Hrušovansko - oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
22.7.2020 23.7.2020
Vak Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
23.6.2020 23.7.2020
Veřejná vyhláška - místní poplatky
Veřejné vyhlášky
16.1.2020 21.7.2020
Vak ZNOJEMSKO - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
3.7.2020 15.7.2020
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
13.5.2020 3.7.2020
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
26.6.2020 29.6.2020
ZSO Hrušovansko - rozpočtové opatření č. 1/2020
Dokumenty svazku obcí
5.6.2020 26.6.2020
Návrh ZÚ 2019 VaK Znojemsko
Dokumenty svazku obcí
14.5.2020 24.6.2020
Veřejná vyhláška - ZÚR JMK aktu.č.2
Veřejné vyhlášky
21.5.2020 22.6.2020
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže
Ostatní dokumenty
8.6.2020 18.6.2020
Pozvánka na 14.zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
13.5.2020 18.6.2020
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
Závěrečné účty
1.6.2020 17.6.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/53
Ostatní dokumenty
28.5.2020 12.6.2020
DSO JS VAK celkové porovnání cen pro vodné a stočné
Dokumenty svazku obcí
28.5.2020 12.6.2020
DSO JS VAK celkové porovnání cen pro Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Dokumenty svazku obcí
25.5.2020 10.6.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 9266/1
Ostatní dokumenty
20.5.2020 5.6.2020
OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Veřejné vyhlášky
18.5.2020 3.6.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 9266/1
Ostatní dokumenty
10.3.2020 28.5.2020
Návrh rozpočtu SO Dyje 2020
Dokumenty svazku obcí
7.5.2020 28.5.2020
Návrh ZÚ SO Dyje 2019
Dokumenty svazku obcí
19.5.2020 28.5.2020
Pozvánka SO Dyje
Dokumenty svazku obcí
12.5.2020 28.5.2020
Záměr propachtování pozemků p.č. 6080, p.č. 6077
Ostatní dokumenty
19.5.2020 28.5.2020
Pozvánka na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje
Usnesení a pozvánky
13.5.2020 28.5.2020
Veřejná vyhláška uložení písemnosti - Štípek Petr
Veřejné vyhlášky
13.5.2020 28.5.2020
veřejná vyhláška uložení písemnosti - Chládková Simona
Veřejné vyhlášky
27.4.2020 27.5.2020
Veřejná vyhláška - (Finanční úřad) Hromadný předpis seznam (daň za nemovitostí na rok 2020)
Veřejné vyhlášky
11.5.2020 27.5.2020
Veřejná vyhláška - Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů
Veřejné vyhlášky
6.5.2020 22.5.2020
Aukční vyhláška č.EAS/BZN/12/2020
Ostatní dokumenty
9.3.2020 18.5.2020
ZSO HRUŠOVANSKO - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
9.3.2020 17.5.2020
Závěrečný účet 2019- návrh ZSO Hrušovansko
Dokumenty svazku obcí
9.3.2020 17.5.2020
Rozpočet 2020 - návrh ZSO Hrušovansko
Dokumenty svazku obcí
9.3.2020 17.5.2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021, 2022 - návrh ZSO Hrušovansko
Dokumenty svazku obcí
10.4.2020 13.5.2020
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
2.7.2019 11.5.2020
ZSO Hrušovansko – rozpočtové opatření č. 3/2019
Dokumenty svazku obcí
22.8.2019 11.5.2020
ZSO Hrušovansko - Rozpočtové opatření č. 4/2019
Dokumenty svazku obcí
23.9.2019 11.5.2020
ZSO Hrušovansko - Rozpočtové opatření č.5/2019
Dokumenty svazku obcí
22.10.2019 11.5.2020
ZSO Hrušovansko - Rozpočtové opatření č. 6
Dokumenty svazku obcí
4.11.2019 11.5.2020
ZSO Hrušovansko - Rozpočtové opatření č.7/2019
Dokumenty svazku obcí
17.1.2020 11.5.2020
ZSO HRUŠOVANSKO - Rozpočtové opatření č.9/2019
Dokumenty svazku obcí
9.4.2020 11.5.2020
Veřejná vyhláška - Finanční úřad - hromadný předpis seznam na rok 2020 za daň nemovitostí
Veřejné vyhlášky
5.2.2020 5.5.2020
Státní pozemkový úřad - nabídky pozemků k pronájmu
Ostatní dokumenty
16.4.2020 30.4.2020
Pozvánka na 13. zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
27.3.2020 12.4.2020
Opatření obecné povahy - komunikace
Ostatní dokumenty
6.2.2020 10.4.2020
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
25.2.2020 9.4.2020
Dražební vyhláška - 063 Ex 734/09-104
Dražební vyhlášky
5.3.2020 2.4.2020
Aukční vyhláška č. EAS/BZN/5/2020
Ostatní dokumenty
13.3.2020 29.3.2020
Záměr pronájmu pozemku p.č. 9266/1
Ostatní dokumenty
5.2.2020 24.3.2020
Dražební vyhláška - 042 EX 1488/05-80
Dražební vyhlášky
13.3.2020 23.3.2020
Zrušení veřejné soutěže
Ostatní dokumenty
6.2.2020 13.3.2020
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže
Ostatní dokumenty
17.1.2020 9.3.2020
ZSO HRUŠOVANSKO - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
14.2.2020 27.2.2020
Pozvánka na 12. zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
3.2.2020 19.2.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/43
Ostatní dokumenty
6.11.2019 4.2.2020
Státní pozemkový úřad - nabídky pozemků k pronájmu
Ostatní dokumenty
10.1.2020 20.1.2020
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
18.12.2019 17.1.2020
ZSO Hrušovansko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
18.12.2019 17.1.2020
ZSO Hrušovansko - rozpočtové opatření č.8/2019
Dokumenty svazku obcí
18.12.2019 16.1.2020
Vak Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
10.12.2019 10.1.2020
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
20.12.2019 10.1.2020
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
20.12.2019 8.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu
Veřejné vyhlášky
20.12.2019 8.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
Veřejné vyhlášky
20.12.2019 8.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného
Veřejné vyhlášky
20.12.2019 8.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Veřejné vyhlášky
20.12.2019 8.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Veřejné vyhlášky
18.12.2019 3.1.2020
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/116 a p.č. 9265/117
Ostatní dokumenty
13.12.2019 28.12.2019
Veřejná vyhláška
Veřejné vyhlášky
29.11.2019 20.12.2019
Vak Znojemsko - návrh rozpočtu na rok 2020
Dokumenty svazku obcí
29.11.2019 20.12.2019
Vak Znojemsko - návrh Střednědobého výhledu 2021-23
Dokumenty svazku obcí
2.12.2019 20.12.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 Obec Dyjákovice
Rozpočty
2.12.2019 20.12.2019
Návrh střednědobého výhledu obce Dyjákovice na rok 2021-2023
Rozpočty
2.12.2019 20.12.2019
Návrh na rozpočtové provizoruim na rok 2020
Rozpočty
10.12.2019 20.12.2019
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
11.12.2019 20.12.2019
Pozvánka na 11. zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
26.9.2019 18.12.2019
Vak Znojemsko - oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
4.11.2019 18.12.2019
ZSO Hrušovansko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
25.11.2019 11.12.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 6640
Ostatní dokumenty
2.12.2019 10.12.2019
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
31.10.2019 2.12.2019
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
19.11.2019 29.11.2019
Pozvánka na 10. zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
15.10.2019 25.11.2019
Dražební vyhláška - 042 EX 52/08-50
Dražební vyhlášky
4.11.2019 20.11.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 6642
Ostatní dokumenty
30.10.2019 15.11.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/70, p.č. 9265/48
Ostatní dokumenty
23.9.2019 8.11.2019
Veřejná vyhláška
Veřejné vyhlášky
18.10.2019 7.11.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Dokumenty svazku obcí
29.10.2019 7.11.2019
Pozvánka - na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje
Dokumenty svazku obcí
22.10.2019 4.11.2019
ZSO Hrušovansko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
21.10.2019 1.11.2019
Pozvánka na 9. zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
10.10.2019 31.10.2019
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
8.10.2019 24.10.2019
Veřejná vyhláška uložení písemnosti - Záklasníková Štorová Kamila
Veřejné vyhlášky
8.10.2019 24.10.2019
Veřejná vyhláška uložení písemnosti - Štípek Petr
Veřejné vyhlášky
8.10.2019 24.10.2019
Veřejná vyhláška uložení písemnosti - Schlehoferová Monika
Veřejné vyhlášky
8.10.2019 24.10.2019
Veřejná vyhláška uložení písemnosti - Schlehofer David
Veřejné vyhlášky
8.10.2019 24.10.2019
Veřejná vyhláška uložení písemnosti - Schlehofer Miroslav
Veřejné vyhlášky
23.9.2019 22.10.2019
ZSO Hrušovansko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
17.7.2019 10.10.2019
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
2.9.2019 3.10.2019
Veřejná vyhláška - OOP. Pravidla určující obnovu lesa a zalesňování.
Veřejné vyhlášky
16.9.2019 27.9.2019
Pozvánka na 8. zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
10.7.2019 26.9.2019
Vak Znojemsko oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
9.9.2019 25.9.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/47
Ostatní dokumenty
22.8.2019 23.9.2019
ZSO Hrušovansko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
28.8.2019 13.9.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/112
Ostatní dokumenty
28.8.2019 13.9.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/111
Ostatní dokumenty
28.8.2019 13.9.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 836/1
Ostatní dokumenty
28.8.2019 13.9.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/113
Ostatní dokumenty
28.8.2019 13.9.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 9266/143
Ostatní dokumenty
28.8.2019 13.9.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 9266/144
Ostatní dokumenty
27.8.2019 12.9.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 796
Ostatní dokumenty
26.8.2019 11.9.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/1
Ostatní dokumenty
26.8.2019 11.9.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/94
Ostatní dokumenty
2.7.2019 22.8.2019
ZSO Hrušovansko – Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
5.8.2019 22.8.2019
Záměr prodeje pozemku p.č 9263-61,10960-2
Ostatní dokumenty
24.7.2019 21.8.2019
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí – UZSVM
Ostatní dokumenty
16.7.2019 15.8.2019
Veřejná vyhláška
Veřejné vyhlášky
7.5.2019 7.8.2019
Oznámení SPÚ o zamýšleném převodu - p.č. 1572/2 k.ú. Dyjákovice
Ostatní dokumenty
18.7.2019 6.8.2019
Záměr prodeje pozemku p.č. 9265/1 a p.č. 9265/75
Ostatní dokumenty
8.7.2019 27.7.2019
Záměr prodeje pozemku
Ostatní dokumenty
8.7.2019 27.7.2019
Záměr prodeje pozemku
Ostatní dokumenty
24.6.2019 23.7.2019
Vak Znojemsko oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
15.5.2019 17.7.2019
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
15.5.2019 17.7.2019
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
19.6.2019 1.7.2019
Pozvánka na Valnou hromadu DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
18.6.2019 28.6.2019
Pozvánka na 7. zasedání ZO Dyjákovice
Usnesení a pozvánky
10.6.2019 27.6.2019
Záměr prodeje pozemku parcela číslo 9279/5
Ostatní dokumenty
10.6.2019 27.6.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
Závěrečné účty
25.3.2019 15.5.2019
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
25.3.2019 15.5.2019
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty
15.3.2019 25.3.2019
Oznámení o zveřejňovaných dokumentech rozpočtového hospodaření
Rozpočty

Odkazy

 

mvs logo

mvs logo

mvs logo

banner klesti

banner klesti