Rychlý kontakt
tel. starosta: 724183481
obecdyjakovice@tiscali.cz

podrobné kontakty
Obyvatelům obce
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Veřejná zakázka "Stavební úpravy kuchyně MŠ Dyjákovice"
Finanční podpora pro podnikání
podpora EU
Cestovní doklady pro děti
informace pro občany
Oznámení pro občany
výkon topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2016
Daňové složenky
informace pro občany
Chystáte tombolu? Nezapomeňte na povinný odvod z loterie
informace Finančního úřadu při JMK
Informace pro občany
internet a TV s multidimenzí
Tříkrálová sbírka 2016
výsledky
Náborová akce do řad Policie ČR
informace pro občany