Aktuality

VAROVÁNÍ!
Ten, kdo neoprávněně manipuluje v přírodě se zvěří, vejci nebo parožím, dopouští se trestného činu pytláctví!
Toto platí i v případě ,,domnělé záchrany" a přepravy do záchranné stanice.
To přísluší výhradně uživateli honitby - myslivci.

Odkazy

 

mvs logo

mvs logo

mvs logo

banner klesti

banner klesti